Spotkanie z Julią Stachiwską autorką tomiku "Wszystkie możliwe rzeczy" oraz z Szymonem Żuchowskim autorem tomika "Litanie czarnodziurskie"

Julia Stachiwska to ukraińska poetka i ilustratorka. Urodziła się w Żytomierzu, mieszka w Buczy niedaleko Kijowa. Studiowała filologię ukraińską na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Autorka dwóch książek poetyckich: Czerwoni czołowiczky (2009) i Verde (2015). Pracowała jako kierowniczka artystyczna w sieci księgarń Je i koordynatorka programów w Czeskim Centrum w Kijowie. Zilustrowała książkę dla dzieci białoruskiego poety Andreja Chadanowicza, Tatkowi notatky, tworzy również okładki do książek oraz autorskie pocztówki. Tłumaczyła wiersze Czesława Miłosza w ramach projektu translatorskiego Miłosz pidkazanyj. W 2010 roku była stypendystką Międzynarodowego Domu Pisarza i Tłumacza w Windawie na Łotwie. W Polsce wybór jej wierszy ukazał się w pismach „Radar”, „Pobocza”, „Res Publica Nowa” i „Wakat” oraz w wydaniach internetowych: „Dwutygodnik”                i „Babiniec Literacki” (tłum. Aneta Kamińska). Znalazły się również w antologiach: 30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska (2012), Portret kobiecy w odwróconej perspektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy (2013) oraz Listy z Ukrainy (2016). Jej teksty brały też udział w akcji Wiersze w Metrze. Kilkakrotnie występowała w Polsce, m.in. podczas festiwali: Pobocza w Więcborku i Bydgoszczy, Ukraińska Wiosna w Poznaniu, Wielojęzyczna                  w Warszawie.

Szymon Żuchowski to poeta, tłumacz, krytyk klasycznomuzyczny. Stały współpracownik działu "Słysząc" i redaktor rubryki poetyckiej "Wierszoptykon" w "Kulturze Liberalnej" , redaktor prowadzący anglojęzycznego czasopisma naukowego "Polish Libraries" (Biblioteka Narodowa) i współnaczelny magazynu operowego "Studiokrytyka". Wydał dwa tomy poetyckie: "Ars amandi, vita brevis" (2014) oraz "Podział odcinka" (2016, finał Nagrody Poetyckiej Orfeusz)

No items found.