„Kroniki sejneńskie” - spektakl

26.03
16.00
Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Fot.
To przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne zainicjowane w 1999 roku jako kolejny etap długofalowej pracy Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” z dziećmi i młodzieżą w ramach programu „Pamięć starowieku”.

Poprzedziły go zdarzenia „Dom”, „Gniazdo” i „Świątynia” (odwołujące się do najbliższych przestrzeni w życiu człowieka: domu, natury, sacrum), które doczekały się już swoich realizacji filmowych i kontynuatorów w różnych miejscach na świecie tej innowacyjnej i przywiązującej wagę do kształtu artystycznego pracy, która w twórczy sposób poszukuje odpowiedzi na pytanie jak dziedzictwo kulturowe uczynić wartością żywą dla młodego pokolenia.

Spektakl „Kroniki sejneńskie” przygotowany został przez teatr młodzieżowy działający przy Ośrodku w Sejnach. Adresowany jest zarówno do młodzieży jak i dorosłych. Prezentowany był w wielu miastach Polski, m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Malta w Poznaniu w 2002r., w Bośni, Litwie, Niemczech, Danii i Hiszpanii. W kwietniu 2008 roku spektakl pokazywany był przez dwa tygodnie w Teatrze La MaMa w Nowym Jorku.

Premiera „Kronik sejneńskich” odbyła się w listopadzie 1999 roku. Od tamtej pory już czwarte pokolenie młodych ludzi uczestniczy w twórczej przygodzie, podczas której na nowo próbuje odczytać swoje miasto, znajdując w nim miejsce na przeszłość i dzień dzisiejszy. W pracy pracowni „Kronik sejneńskich” biorą udział dzieci i młodzież różnych narodowości i wyznań – Polacy, Litwini i staroobrzędowcy. Ważne jest to, że historie sejneńskie opowiadane przez kolejną grupę młodych ludzi, wnoszą do spektaklu nowe opowieści o swoich rodzinach                      i sąsiadach.