Płyta "Leśny Bożek" jest czwartą, autorską płytą Adama Struga. Piosenki na niej zawarte mówią o antynomiach ludzkiego losu: miłości, śmierci, nadziei i rozczarowaniu.

W warstwie literackiej, obok tekstów Struga odnajdujemy wiersze Leśmiana, Staffa, Asnyka i poety ludowego Jana Pocka. W warstwie muzycznej- w całości skomponowanej przez autora - dają znać o sobie fascynacje polską muzyką tradycyjną i melodyką Bliskiego Wschodu. Cechami tej płyty są liryka i minimalizm. Autor częstokroć deklaruje, że jego utwory służyć mają wspólnemu śpiewaniu wierszy poetów polskich i obcych.

Skład zespołu:

Adam Strug -śpiew, akordeon                                                                                                                                                                            Szczepan Pospieszalski - trąbka                                                                                                                                                                             Michał Żak -klarnet                                                                                                                                                                                                     Mateusz Kowalski - mandolina, tara, śpiew                                                                                                                                               Wojciech Lubertowicz - instrumenty perkusyjne                                                                                                                                        Hipolit Woźniak - cytara, kontrabas