Kresy Wschodnie to ziemie rozciągnięte pomiędzy Wilnem i Lwowem w granicach II Rzeczpospolitej (obecnie Litwa, Białoruś i Ukraina).

Był to swoisty tygiel kulturowy i etniczny, bogaty m.in. ze względu na wspólne zamieszkiwanie tych terenów przez ludność polską, rosyjską, ukraińską, białoruską, litewską, niemiecką, żydowską, czeską, węgierską, romską, rumuńską i tatarską.

Na terenach tych znajdziemy bardzo interesujące melodie i tańce miejscowe bądź importowane, które uległy na Kresach przekształceniu przybierając formy inne niż ich pierwowzór.

Umilały one życie zarówno Polakom jak i innym narodowościom zamieszkującym te tereny. Zatem prócz najbardziej znanych wśród Polaków polki, walca, krakowiaka, oberka, nauczymy się także m.in. kozaka, podespanego, karapeta, układowego walca Aleksander, jabłoczko, kochaneczkę.

Moda na Tańce tradycyjne na nowo pojawia się w naszym życiu. Letnie potańcówki na drewnianych parkietach, festyny, dancingi, domówki i wiele innych spontanicznych wydarzeń na której pojawia się muzyka tradycyjna przyciąga w całej Polsce na nowo setki ludzi, zarówno w dużych miastach, jak i na wsi.

Tańce, którego będziemy Was uczyć podczas warsztatów moglibyśmy nazwać popularnym tańcem tradycyjnym, czyli takim jak bawiono się dawniej na miejskich i wiejskich potańcówkach. Daleko mu do stylizowanych form scenicznych.

  •  Nasze spotkania pomogą Wam przełamać lęk i tremę przed tańczeniem w ogóle, oraz – co bardzo ważne – przed tańczeniem z drugim człowiekiem w parze lub w grupie.
  • Podczas warsztatów pojawią się ćwiczenia rytmiczne dzięki którym wyrobicie w sobie poczucie rytmu, koordynację fizyczną oraz płynność i lekkość w tańcu.
  • Opanujecie kroki oraz zasady obowiązujące w niescenicznych formach tańca tradycyjnego, wykonywanego na potańcówkach, tak aby tańczenie sprawiało Wam jak najwięcej przyjemności i radości.
  • Dzięki uczestnictwu w warsztatach wzmocnicie swoją kondycję i koordynację fizyczną oraz nadacie swoim codziennym ruchom więcej gracji.
  • Będzie to również pretekst do poznania się nawzajem, co pomorze Wam do szybkiego znalezienia sobie partnera/partnerki do tańca na najbliższej potańcówce.
  • Będzie to też duża porcja inspiracji, dobrej zabawy, którepozwolą Wam cieszyć się tańcem na co dzień.

 

KTO PROWADZI ?

Piotr Zgorzelski

Warszawiak, etnolog, tancerz, animator kultury, juror podczas konkursów tańca tradycyjnego, inicjator odrodzenia polskich tańców tradycyjnych w formach niescenicznych.

Od ponad 25 lat organizuje i prowadzi warsztaty polskich tańców tradycyjnych w Polsce i na Świecie, tańców retro oraz tańców Bal Folk. Warsztaty realizuje w ramach powołanej Akademii Tańca Tradycyjnego.

Uczył się bezpośrednio od wiejskich tancerzy jak również ze źródeł archiwalnych, wypracowując autorski program zajęć uwzględniający współczesne predyspozycje i umiejętności, pokolenia pozbawionego żywego kontaktu z muzyka ludową.

Współzałożyciel warszawskiego Stowarzyszenia „Dom Tańca” (1994) i jego kilkuletni prezes.

Twórca i propagator koncepcji tańca tradycyjnego w formie Freestyle.

Przez blisko 10 lat współtworzył jako basista i tancerz kapelę Janusz Prusinowski Kompania.

Jest autorem projektu internetowych lekcji tańca tradycyjnego umieszczonych na kanału You Tube - Taniec TradycyjnyPL (blisko 100 filmów).

 

DLA KOGO  ?
poziom początkujący i średnio zaawansowani

ZA ILE  ?
- opłata PROMOCJA (płatne do 9 marca)
120 zł od osoby
100 zł od osoby (sparowani !)


- opłata (płatne po 9 marca)
140 zł od osoby
120 zł od osoby (sparowani !)

GDZIE  ?

ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY :
UWAGA ! Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zgłoszenie mailowe na adres:
akademia.tanca.tradycyjnego@gmail.comoraz wniesienie opłaty w formie przelewu na konto nr: 53 1240 6380 1111 00112397 1019 z dopiskiem: tańce z kresów Bydgoszcz + imię i nazwisko

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ ?
Dobry humor, coś do picia, wygodny strój + podkoszulek na zmianę i obuwie z twardą najlepiej skórzaną podeszwą.
Ze względu na zimowe warunki NALEŻY WZIĄĆ OBUWIE na zmianę.

 

REGULAMIN ORGANIZOWANYCH WARSZTATÓWI POTAŃCÓWKI:
1. W związku z COVID obowiązują wszystkie aktualne obostrzenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione uczestnikom. Sugerujemy, aby uczestnicy warsztatów posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW.
3. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatorów. Organizator ma pełne prawa do sfotografowania, nagrywania i sfilmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
4. Zgłoszenie udziału i uczestnictwo w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.
5. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, cennika, warunków uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926

No items found.